Алекс 2006

Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали в град София

Галванични и полимерно-прахови покрития

Научи повече
Галванични и полимерно-прахови покрития
Полагане на защитни покрития върху метали

Научи повече
Полагане на защитни покрития върху метали
Металообработване

Научи повече
Металообработване

Алекс 2006 ЕООД извършва повърхностно обработване на метали в град София.

Дружеството предлага на своите клиенти следните услуги:

  • изпълнение на галванични покрития и полимерно - прахови покрития;
  • повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали;
  • боядисване на метали;
  • никелиране на алуминий.

В процеса на галванични покрития, полимерно - прахови покрития и повърхностно обработване на метали се използват висококачествени продукти и добавки, които гарантират качество на покритието и дълъг период на използване на детайлите.

Базата, където Алекс 2006 извършва галванични покрития, полимерно-прахови покрития и повърхностно обработване на метали се намира в гр. София.

Внедрени са модерни технологии в галванизирането и полагането на защитни покрития върху метали, отговарящи на съвременните изисквания за качество, безопасност и ефективност.

Алекс 2006 е с дългогодишен опит в галванизирането, полагането на полимерно-прахови покрития, боядисването на метални елементи и т.н.

Дружеството се стреми към нови възможности с цел разширяване и увеличаване обема на работата по металообработването и полагането на защитни покрития върху метали:

  • галванични покрития;
  • полимерно-прахови покрития;
  • поцинковане;
  • никелиране;
  • помедяване;
  • покалайване и др.

Клиенти на фирмата за галванични покрития и полимерно-прахови покрития са фирми в областта на металообработката, машиностроенето и уредостроенето в България.

Боядисване на метали
Никелиране на алуминий
Галванични покрития
Научи повече
Полимерно-прахови покрития
научи повече