Алекс 2006
Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали в град София