Алекс 2006
Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали в град София

Полагане на полимерно-прахови покрития

Фирма Алекс 2006 ЕООД - полимерно - прахови покрития в град София. В процеса на полимерно - прахови покрития и повърхностно обработване на метали се използват висококачествени продукти и добавки, които гарантират качество на покритието и дълъг период на използване на детайлите.

Клиенти на дружеството са фирми, работещи в областта на:

  • металообработката;
  • машиностроенето;
  • уредостроенето.